Denní stacionář ČMELÁČEK

Denní stacionář Čmeláček je pro nás místem, ve kterém dostáváme prostor se rozvíjet. Naše prostory jsme uzpůsobili dle našich potřeb tak, abychom se vždy cítili dobře a bez omezení. Je to místo pro nás, místo kde relaxujeme, hrajeme si, tvoříme, pracujeme na svých schopnostech, navazujeme nové vztahy s našimi kamarády a diskutujeme o našich zážitcích a zkušenostech. Každý ve Čmeláčku je jedinečný a proto i náš denní stacionář je jedinečným místem. Pro všechny kdo navštěvují, nebo navštíví náš denní stacionář, máme připravené vřelé objetí. Jsme tady jeden pro druhého a chceme, aby se u nás cítil dobře každý bez rozdílu.

Provozní doba:

PO - PÁ 7:30 - 16:00

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 – 64 let.

Kapacita:

20 klientů

Základní údaje:

Denní stacionář je zřízen dle Zákona č. 108/2006 Sb., § 46; Vyhlášky č. 505/2006 Sb., §12, spolkem ČMELÁČEK z. s.

Kde služby poskytujeme:

Služba denního stacionáře je poskytovaná ve dvou-poschoďové budově v příjemném prostředí, na ul. Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

Prostředí

 • je bezbariérové

 • je neunifikované

 • dbáme, aby prostředí našeho zařízení bylo důstojné, nestigmatizovalo uživatele

 • uživatelé spoluvytvářejí prostředí

 • nabízí různorodost

 • umožňujeme přizpůsobení prostředí věku uživatelů

Služba Denního stacionáře není určena pro

 • osoby závislé na omamných a psychotropních látkách
 • osoby patologicky závislé na alkoholu
 • osoby s agresivními sklony chování
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoby trpící akutní infekční nemocí
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo poskytování ambulantní služby pro ostatní uživatele

Veřejný závazek

 • poskytovat péči, citlivým a přátelským způsobem pomáhat uživatelům žít důstojný a spokojený život, být jim oporou při začleňování do běžného života
 • dosáhnout maximální možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe a obhájení sama sebe

Cíle služby

 • podpora individuálního rozvoje uživatele
 • naplnění obecných a speciálních potřeb uživatele
 • zkvalitnění života jedince projevující se subjektivně i objektivně životní spokojeností
 • podpora rodiny uživatele
 • vytvoření pozitivního společenského klimatu, pro integraci osob s postižením a jejich rodin, seznámení veřejnosti s životem a prací osob se zdravotním postižením a tím odstranění předsudků a nesprávných představ o dalším vývoji a pracovních možnostech těchto osob
 • spojení rodičů a zákonných zástupců osob s postižením a zdravotně postižených ke vzájemné pomoci a rozvoji

Svým uživatelům nabízíme

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poslání aneb proč tu jsme

 • především pro pomoc (fyzickou, psychickou, informační a edukativní) dospělým osobám s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením a podporu jejich integrace do společnosti

Zásady naší služby

 • respektování potřeb a vůle uživatele
 • chráníme osobní údaje, data a informace týkající se služby
 • individualizace podpory. Přistupujeme k uživateli individuálně, avšak komplexně.Zajímáme se o celého člověka v rámci rodiny, společenského a přirozeného prostředí
 • směřování k integraci společenské, rodinné i pracovní
 • týmová práce v rámci pracovníků, skupinová práce v rámci uživatelů
 • spojování úsilí všech odborníků při hledání nových metod a postupů v zapojení postižených osob do běžného života
 • zaměření na celek
 • flexibilita
 • empatie
 • ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením
 • prevence negativních jevů

Kontakty

Mgr. Ing. Andrea Hájková

ŘEDITELKA A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

+420 725 757 673

andrea.hajkova@cmelacek.cz

Helena Klimešová

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

+420 732 481 309

helena.klimesova@cmelacek.cz

Kristýna Mušková

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

+420 720 970 109

kristyna.muskova@cmelacek.cz

Ladislav Klimeš

ŘIDIČ

+420 725 490 990

Bc. Petr Michael Richtár , DiS., LL.M

FUNDRAISER

+420 604 777 921

petr.richtar@cmelacek.cz