• Denní stacionář

 • Klub rodičů a přátel postižených dětí

 • Pro dospělé s mentálním a kombinvaných postižením a poruchami autistického spektra.

 • Pro děti a dospělé s mentálním a kombinvaných postižením a poruchami autistického spektra.

Poznejte nás

Čmeláček z.s.

Tak jako čmelák v přírodě z jara opyluje rozkvetlé rostliny, aby z nich později vyrostly ovocné plody, jako jablka, hrušky nebo jahody či borůvky, tak také náš Čmeláček vždy v pravý čas přináší ovoce do rodin dětí i dospělých s mentálním a kombinovaným postižením nebo poruchami autistického spektra v podobě služeb Centra pro mentální handicap zapsaného spolku ČMELÁČEK z.s.

Jeho cílem je:

 1. Poskytovat kvalitní terapeutické programy a služby pro lidi s mentálním postižením.
 2. Zlepšit dostupnost těchto služeb pro co nejvíce rodin.
 3. Zvýšit povědomí veřejnosti o mentálním postižení a bojovat proti stigmatizaci.
 4. Podporovat sociální inkluzi a rovné příležitosti pro lidi s mentálním postižením.
 5. Poskytovat rodinné poradenství a psychologickou podporu pro rodiny s mentálním postižením.
 6. Organizovat pobytové akce a události, které nabízejí úlevu rodičům a umožňují klientům Čmeláčka strávit čas mimo domov v přátelském prostředí.
 7. Vytvářet prostor pro setkávání a sdílení mezi rodinami s podobnými zkušenostmi.
 8. Motivovat a podporovat klienty v jejich rozvoji a dosahování potenciálu a zároveň poskytovat podporu a pomoc jejich rodinám.

To vše se děje na adrese Mjr. Nováka 1455/34 v Ostravě Hrabůvce, kde je provozována sociální služba Denní stacionář Čmeláček zahrnující poskytování svozů a rozvozů uživatelů a nejrůznější fakultativní činnosti. V rámci klubové činnosti jsou zde organizovány volnočasové, edukační, terapeutické a další aktivity KLUBU ČMELÁČEK.

Říká se, že podle fyzikálních zákonitostí by čmelák neměl vůbec létat. On to však neví a klidně si létá. Podobně klienti Čmeláčka se často neomezují konvencemi a předpoklady o svých schopnostech.

https://cmelacek.cz
S NÁMI ŽIVOT ŽIJEŠ!!!
Čmeláček.cz

Pomozte nám pomáhat

Přijímáme každou pomoc a podporu

S námi život žiješ

Staň se dobrovolníkem

Dobrovolník

Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc při organizaci víkendových pobytů, letních táborů a výletů.

Dárce

Rádi přivítáme jakoukoliv finanční nebo materiální pomoc. Podpořit nás můžete několika způsoby.

Srdečně děkujeme všem organizacím,
které nás v minulosti podpořily.
Velice si Vaší pomoci vážíme!