ČMELÁČEK z.s.

Centrum pro mentální handicap

DAROVAT

ČMELÁČEK z.s.

Centrum pro mentální handicap

Darovat

ČMELÁČEK z.s.

Centrum pro mentální handicap

DAROVAT

Důležité sdělení

Plánované sanitární dny pro rok 2024: 8.-9.7.2024 a 23.-31.12.2024


Vážení příznivci, dárci a sponzoři Čmeláčku,
náš spolek si každé podpory velice cení a děkujeme za ni. Veškerou pomoc, obdržené prostředky nebo dary se snažíme co nejlépe využít pro zlepšení kvality života handicapovaných osob a jejich rodin.
V posledních měsících jsme se však dozvěděli, že došlo k velmi nepříjemným událostem, kdy subjekt odlišný od našeho spolku cíleně oslovuje osoby, které náš spolek finančně nebo jinak podporovaly v minulosti, přičemž mezi tyto osoby můžete také spadat.
Podle nám dostupných informací se tento subjekt může odkazovat na náš spolek a předchozí podporu, která nám byla kýmkoliv z vás poskytnuta. Zároveň vás tento subjekt může i oslovit prostřednictvím osob, se kterými jste byli v minulosti v kontaktu. V konečném důsledku tak může být navozen dojem, že jste byli osloveni v souvislosti s činností našeho spolku, ačkoliv tomu tak není.
Pokud budete jakýmkoliv subjektem osloveni, buďte, prosím, velice obezřetní a věnujte mimořádnou pozornost tomu, komu svoji finanční nebo jinou podporu skutečně poskytujete. Náš spolek od roku 2016 nezměnil svůj název ani předmět své činnosti.
Oceníme jakékoliv informace, jelikož se jedná o velmi vážné jednání, které našemu spolku již nyní způsobilo znatelné škody spočívající v odlivu financí, které nutně potřebuje na pokrytí nákladů. Pro ověření, zda se jedná skutečně o náš spolek, který podporujete, mě můžete osobně kontaktovat telefonicky na 725 757 673 nebo mailem na andrea.hajkova@cmelacek.cz.
Přejeme vám vše dobré do budoucna a doufáme, že vás tyto informace neodradí od dalšího konání dobrých skutků. Děkujeme.
S pozdravem a úctou
Za ČMELÁČEK z. s.

Mgr. Ing. Andrea Hájková
předseda výboru spolku ČMELÁČEK z.s.

S námi život žiješ!

O NÁS

Jací jsme

Čmeláček z.s.je nezisková organizace, která usiluje o zlepšení kvality života lidem s mentálním nebo tělesným handicapem a také lidem s poruchou autistického spektra.

  • Jsme tady pro handicapované

  • Svozy a rozvozy

  • Svůj čas a energii věnujeme těm, kteří to potřebují - handicapovaným.

  • Poskytujeme svozy a rozvozy našich klientů zdarma.

S námi život  žiješ  .

S námi život žiješ

Poslední příspěvky v magazínu

S NÁMI ŽIVOT ŽIJEŠ

Staň se dobrovolníkem

Dobrovolník

Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc při organizaci víkendových pobytů, letních táborů a výletů.

Dárce

Rádi přivítáme jakoukoliv finanční nebo materiální pomoc. Podpořit nás můžete několika způsoby.

 

 
 
 

S námi život žiješ

Staň se dobrovolníkem ve Čmeláčku

Rádi Vás uvítáme v našich řadách a přivítáme pomoc se Čmeláčky

Vyplňte formulář a staňte
se dobrovolníkem