Podpořit nás můžete několika způsoby:

Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která usiluje svou činností především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin.

  1. Konkrétní finanční částkou zaslanou na bankovní účet vedený u FIO BANKY, a.s.: 2700829759/2010. Poté prosím zašlete oznámení s Vašimi údaji na email info@cmelacek.cz, obratem Vám bude zaslána darovací smlouva.
  2. Pomoci můžete také dobrovolnickou činností. V případě, že nám chcete pomoci nebo nás jakkoliv podpořit dobrovolnickou činností, prosím kontaktujte nás na email info@cmelacek.cz.

Přijímáme každou pomoc a podporu – je totiž příjemné vidět, cítit a slyšet, že se lidé o sociální sféru zajímají a chtějí pomáhat.