17.5.2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 17. 5. 2024 jsme otevřeli dveře našeho Denního stacionáře lidem, kteří měli zájem na vlastní oči vidět, v jakém prostředí a jakým způsobem pečujeme o naše uživatele - osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. Všem návštěvníkům děkujeme za čas, který nám věnovali. Zaznamenali jsme velký zájem o informace nejen o naší sociální službě, ale také o Klubu Čmeláček a o připravovaných zájmových kroužcích pro veřejnost. Moc to pro nás znamená.


Celý den proběhl velmi pozitivně a odnášíme si z něj celou řadu informací, rad, zkušeností, ale především ocenění za to, kam jsme se za poslední necelý rok posunuli. Náš velký RESTART měl a má smysl a my v něm stále pokračujeme.


Nikdo včera nešetřil pochvalami směrem k chuti a kráse pokrmů, které vyrobily a na sváteční stoly aranžovaly maminky našich uživatelů. Stejný respekt si zaslouží naši zaměstnanci a dobrovolníci, kteří byli připraveni o hosty pečovat, provázet je a předávat jim informace, které potřebovali, a zároveň se starali o ty nejdůležitější, naše “Čmeláčky”, tedy uživatele denního stacionáře.
A já obdivuji především to, jak to celému týmu maminek, zaměstnanců a dobrovolníků šlo a jak pozitivní dojem ve mně i v našich hostech zanechali jako sehraný a naprosto profesionální pracovní tým. Předčilo to veškerá má očekávání, protože celá akce byla ještě krásnější, než jsem si ji nosila do pátečního rána ve svých představách. Opravdu velký dík. Dalo mi to energii a chuť do další práce na zvelebování a profesionalizaci našeho “NOVÉHO ČMELÁČKA” 🐝❤️.


Děkujeme Mental Café za výbornou kávu, MŠ PAPRSEK za překrásný dort, Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, ops a pracovnicím sociálního odboru Úřadu městského obvodu Ostrava Jih za nejpočetnější návštěvní skupiny, děkujeme za návštěvu zaměstnankyním Krajského úřadu, všem rodičům dětí s handicapem, kteří zvažují využívat naše služby, našim externím spolupracovníkům i těm, kteří se přišli jen tak podívat. Za štědrost děkujeme společnostem Tesco Hrabová a Globus Ostrava, které nám poskytly potraviny pro grilování a nápoje.


Andrea Hájková, ředitelka