27.10.2023

Projekt

 

Projekt "Pořízení vozidel pro organizaci Čmeláček z.s."

 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016902

Příjemce dotace: ČMELÁČEK z.s.

Výzva: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Specifický cíl: REACT-EU

 

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

 

 

Stručný popis projektu

 

Cílem projektu je pořízení dvou osobních automobilů.

 

Čmeláček z.s. získal dva elektromobily

Pořízení vozidel pro organizaci Čmeláček z.s.", reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016902 podávaný v rámci 101. výzvy IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1

Nezisková organizace Čmeláček z.s., která se zabývá péčí o mentálně handicapované dospělé a jedince s autismem, získala dva elektromobily. Tyto vozy budou sloužit k přepravě klientů organizace na různé akce a aktivity.

„Jsme velmi vděční za tuto finanční podporu, která nám umožní výrazně zlepšit naše služby,“ uvedla předsedkyně výboru organizace Mgr. Ing. Andrea Hájková. „Elektromobily nám umožní přepravovat naše klienty pohodlněji a šetrněji k životnímu prostředí.“

Pořízení elektromobilů bylo financováno z programu IROP (Investice do regionálního rozvoje) a z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V rámci projektu byly pořízeny dva osobní automobily.

Elektromobily budou využity k přepravě klientů organizace na různé aktivity, jako jsou například výlety, kulturní akce nebo sportovní vyžití. Díky elektromobilům budou moci klienti organizace cestovat pohodlněji a bez omezení.

„Elektromobily jsou pro nás velmi důležitou investicí,“ dodala Andrea Hájková. „Díky nim budeme moci našim klientům poskytnout ještě kvalitnější služby.“