21.3.2024

❤️ TRADICE VE ČMELÁČKU ❤️

Vynesli jsme Moránu a pohřbili tím zimu a konečně přivítali jaro. Opekli jsme si buřty, zakousli jsme se do dobrot připravených maminkami a našimi asistentkami a oslavili jsme jarní narozeniny paní ředitelky denního stacionáře a předsedkyně výboru našeho spolku 🥰❤️