13.1.2023

Standardy kvality v sociálních službách část 4.

V minulé části jsme se dozvěděli o pravidlech při sestavení smlouvy o poskytování služeb a také o individuálním plánu průběhu sociální služby. Dnes se zaměříme na další dvě témata – a to administrativu, tedy jak by měla vypadat dokumentace v sociálních službách a dále se zaměříme ne na úplně příjemné téma – stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. 1. Dokumentace o poskytování sociální služby a) Sociální služba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro vypracování, vedení a evidenci dokumentace o klientech, kterým je služba poskytována, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentů; služba je povinna tato pravidla dodržovat. b) Služba má anonymní evidenci klientů v případech, kdy to vyžaduje daný charakter sociální služby nebo na osobní žádost klienta. To znamená např. terénní programy, nízkoprahová nebo krizová centra. c) Sociální služba si musí určit stanovenu dobu pro uchovávání dokumentace o klientovi po ukončení poskytování sociální služby. Běžná délka archivace je 10 let. 2. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby a) Služba musí mít písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to tak, aby byla srozumitelná i klientům (např. obrázkovou formou). Služba je povinna se těmito pravidly řídit. b) Služba je povinna informovat klienty popř. opatrovníky o: možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat na koho je možno se obracet kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti O všem musí mít seznámeni i zaměstnanci sociální služby. c) Sociální služba stížnosti eviduje a vyřizuje je písemně co nejdříve to je možné. d) Služba informuje klienty o možnost obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo také na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. To je z dnešního článku vše. Už teď se ale můžete těšit na článek, ve kterém si řekneme něco o návaznosti poskytované sociální služby nebo o personálním zajištění a organizaci sociálních služeb.