8.1.2023

Standardy kvality sociálních služeb část 3.

Máme tady další týden a s ním i nový článek o standardech kvality v sociálních službách. Dnes se podíváme na to, jak sepsat smlouvu o poskytování sociálních služeb a také jak individuálně plánovat průběh sociálních služeb. Pokud by Vás např. zajímalo, jak jednat se zájemcem o sociální službu nebo jak vypadá ochrana práv osob, stačí kliknout zde. Teď už se ale vrhneme na první téma dnešního článku a tím je – jak správně sepsat smlouvu o poskytování sociálních služeb. Každá sociální služba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby a to i s ohledem na druh poskytované sociální služby a také na okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. To znamená, že je nutno sepsat smlouvu přesně na míru dané sociální služby. Sociální služba musí při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupovat tak, aby každý rozuměl obsahu a účelu dané smlouvy. Služba je tedy povinna vše řádně vysvětlit a popř. zájemci odpovědět na otázky v případě, že něčemu nerozumí. Sociální služba sjednává se zájemcem rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl klienta, na možnostech ale také na schopnostech a přání klienta.3. Je velmi důležité vědět, co si klient přeje a komunikovat např. s jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem. Je důležité s každým klientem jednat individuálně. Další bod dnešního článku je individuální plán průběhu sociální služby, čímž krásně navážeme na předchozí bod. a) Sociální služba plánuje společně s klientem průběh poskytování sociální služby a musí brát ohled na osobní cíle a možnosti klienta. b) Každá sociální služba si svůj individuální plán a pravidla zařídí dle svého druhu sociální služby. Vše musí být písemně sepsáno a sociální služba je povinna se tím řídit. c) Poskytovatel dané služby společně s klientem průběžně hodnotí, zda jsou nebo nejsou naplňovány jeho osobní cíle v daném zařízení. d) Pro každého klienta je určen zaměstnanec – neboli klíčový pracovník, který vyhodnocuje a upravuje individuální plán klienta. e) Klíčový pracovník je povinen sdílet informace o průběhu individuálního plánu svého klienta se svým zaměstnavatelem.