11.12.2022

Standardy kvality sociálních služeb část 2.

V minulém příspěvku jsme si udělali úvod do nové kapitoly, tak v ní pojďme pokračovat! Dnes si přiblížíme další dva body od Ministerstva práce a sociálních věcí. Podíváme se na Ochranu práv osob a na Jednání se zájemcem o sociální službu. Zde máte odkaz na jejich stránky, ať informace můžete porovnat. ? 2. Ochrana práv osob Ten, který poskytuje sociální službu má v rámci služby sepsaná pravidla, aby se předešlo situacím, kde by při poskytování sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod. Kdyby k porušení došlo, pravidla také říkají, jak se má postupovat a poskytovatel podle daných pravidel postupuje. Ten, který poskytuje sociální službu má v rámci služby sepsaná pravidla, které definují situace, při kterých by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým je poskytována sociální služba, tj. dojde k názorové neshodě mezi dvěma zmíněnými stranami. Pravidla také říkají, jak by se mělo v takovéto situaci jednat a poskytoval podle daných pravidel postupuje. Ten, který poskytuje sociální službu nemá v rámci služby sepsaná pravidla pro přijímání darů. Žádná pravidla nejsou, poskytovatel nemá dle čeho postupovat. 3. Jednání se zájemcem o sociální službu Ten, který poskytuje sociální službu má v rámci služby sepsaná pravidla, podle kterých postupuje a podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách způsobu poskytování sociální služby. Ten, který poskytuje sociální službu je povinen se zájemcem projednat jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by bylo možné zrealizovat díky sociální službě. V potaz se berou možnosti a schopnosti zájemce. Ten, který poskytuje sociální službu nemá v rámci služby sepsaná pravidla pro případ, že by zájemce o sociální službu nemohl být přijat z důvodů stanovených zákonem.