Denní stacionář ČMELÁČEK

Provozní doba:

PO - PÁ 7:30 - 16:00

Denní stacionář Čmeláček je pro nás místem, ve kterém dostáváme prostor se rozvíjet. Naše prostory jsme uzpůsobili dle našich potřeb tak, abychom se vždy cítili dobře a bez omezení. Je to místo pro nás, místo kde relaxujeme, hrajeme si, tvoříme, pracujeme na svých schopnostech, navazujeme nové vztahy s našimi kamarády a diskutujeme o našich zážitcích a zkušenostech. Každý ve Čmeláčku je jedinečný a proto i náš denní stacionář je jedinečným místem. Pro všechny kdo navštěvují, nebo navštíví náš denní stacionář, máme připravené vřelé objetí. Jsme tady jeden pro druhého a chceme, aby se u nás cítil dobře každý bez rozdílu.

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami autistického
spektra (PAS) ve věku 18 – 64 let.

Kapacita:

20 klientů

Základní údaje:

Denní stacionář je zřízen dle Zákona č. 108/2006 Sb., § 46; Vyhlášky č. 505/2006 Sb., §12, spolkem ČMELÁČEK z. s.

Kde služby poskytujeme:

Služba denního stacionáře je poskytovaná ve dvou-poschoďové budově v příjemném prostředí, na ul. Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

Prostředí

 • je bezbariérové,
 • je neunifikované,
 • dbáme, aby prostředí našeho zařízení bylo důstojné, nestigmatizovalo uživatele.
 • uživatelé spoluvytvářejí prostředí,
 • nabízí různorodost,
 • umožňujeme přizpůsobení prostředí věku uživatelů.
Služba Denního stacionáře není určena pro:
 • osoby závislé na omamných a psychotropních látkách.
 • osoby patologicky závislé na alkoholu.
 • osoby s agresivními sklony chování.
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • osoby trpící akutní infekční nemocí.
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo poskytování ambulantní služby pro ostatní uživatele.
Veřejný závazek
 • Poskytovat péči, citlivým a přátelským způsobem pomáhat uživatelům žít důstojný a spokojený život, být jim oporou při začleňování do běžného života.
 • Dosáhnout maximální možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe a obhájení sama sebe.
Cíle služby
 • Podpora individuálního rozvoje uživatele.
 • Naplnění obecných a speciálních potřeb uživatele.
 • Zkvalitnění života jedince projevující se subjektivně i objektivně životní spokojeností.
 • Podpora rodiny uživatele.
 • Vytvoření pozitivního společenského klimatu, pro integraci osob s postižením a jejich rodin, seznámení veřejnosti s životem a prací osob se zdravotním postižením a tím odstranění předsudků a nesprávných představ o dalším vývoji a pracovních možnostech těchto osob.
 • Spojení rodičů a zákonných zástupců osob s postižením a zdravotně postižených ke vzájemné pomoci a rozvoji.
Svým uživatelům nabízíme
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • poskytnutí stravy.
 • výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • sociálně terapeutické činnosti.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poslání (aneb proč tu jsme)

Především pro pomoc (fyzickou, psychickou, informační a edukativní) dospělým osobám s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením a podporu jejich integrace do společnosti.

Zásady naší služby
 • Respektování potřeb a vůle uživatele.
 • Chráníme osobní údaje, data a informace týkající se služby.
 • Individualizace podpory. Přistupujeme k uživateli individuálně, avšak komplexně.Zajímáme se o celého člověka v rámci rodiny, společenského a přirozeného prostředí.
 • Směřování k integraci společenské, rodinné i pracovní.
 • Týmová práce v rámci pracovníků, skupinová práce v rámci uživatelů
 • Spojování úsilí všech odborníků při hledání nových metod a postupů v zapojení postižených osob do běžného života.
 • Zaměření na celek.
 • Flexibilita.
 • Empatie.
 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením
 • Prevence negativních jevů.
null

Ing. Andrea Hájková

Ředitelka
null

Jitka Hanáková

Zástupkyně ředitelky

+420 734 462 370
jitka.hanakova@cmelacek.cz

null

Bc.Barbora Durčáková, Dis

Sociální pracovnice

+420 733 183 681
barbora@cmelacek.cz

null

Jaromír Baleja

Pracovník v sociálních službách

+420 722 167 154
jaromír.baleja@cmelacek.cz

null

Nikol Miklasová

Pracovnice v sociálních službách

+420 776 223 427
nikol.miklasova@cmelacek.cz

null

Iveta Buchtová

Pracovnice v sociálních službách

+420 737 745 834
iveta@cmelacek.cz

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování webové stránky a nelze je vypnout v systému.

Na používání této webové stránky se ukládají 3 cookies. Tyto soubory cookies jsou nezbytné a potřebné, proto je nelze vypnout.

Odmítnout vše
Přijměte všechny služby